Home » nieuws » ´Zeewijk natuurlijk´ krijgt vorm

´Zeewijk natuurlijk´ krijgt vorm

IJMUIDEN
Een natuurspeeltuin is één van de experimenten die de gemeente Velsen samen met inwoners en betrokkenen gaat uitvoeren naar aanleiding van een recent gehouden Burgertop. Op de Facebookpagina Velsen op Koers was de vraag uitgezet wie er mee willen denken. Dit leverde veel reacties op.

STAND VAN ZAKEN
De Stichting Speeltuin Zeewijk had ook de wens om een dergelijke speeltuin te realiseren. Er is inmiddels een volledig (business)plan voor ‘Speeltuin Zeewijk Natuurlijk!’ Want dat is de nieuwe naam voor het project.

ONTWERP
Het ontwerp is samen met inwoners en leerlingen van enkele scholen tot stand gekomen. Het bestuur heeft ideeën opgehaald, zodat er een duidelijk beeld ontstond van wat de buurt en de kinderen verwachten. Kinderen konden hun creativiteit kwijt in een plattegrond; voor hun (groot)ouders was er een vragenlijst. Met deze input en een eerder gemaakte schets hebben de ontwerpers van De Twee Heren een definitieve tekening gemaakt.

HULP GEZOCHT
Nu het businessplan voor de speeltuin klaar is, mist de werkgroep sponsoring en fondsen tijd om een goed sponsorplan op te zetten, om gave acties te bedenken en om actief het bedrijfsleven te benaderen. Er zijn mooie kansen voor bedrijven om te participeren.

Vind jij het leuk om mee te doen aan de realisatie van de speeltuin en wil je actief je steentje bijdragen? Meld je dan aan via info@speeltuinzeewijknatuurlijk.nl

Leave a Comment