Home » Gedragscode Vrijwilligers

Gedragscode Vrijwilligers

We hebben als stichting een gedragscode opgesteld voor onze vrijwilligers. De gedragscode bestaat uit 2 delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag is absoluut ontoelaatbaar, Stichting Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! neemt een veilige speelomgeving serieus en hanteert op dit gebied dan ook een zero tolerance beleid.
Alle vrijwilligers zullen deze gedragscode ondertekenen, waarmee ze verklaren de gedragscode te kennen en er naar zullen handelen. Daarnaast wordt er voor elke vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.
Elsa Waljaard is door het bestuur per direct benoemd tot vertrouwenscontactpersoon voor de vrijwilligers en bezoekers van de natuurspeeltuin. Onze vertrouwenscontactpersoon kunt u bij vragen of informatie/melding bereiken op telefoonnummer 06-24574959 of per e-mail iwaljaard@icloud.com

Gedragscode Vrijwilligers speeltuin Zeewijk natuurlijk!