Home » Informatie » Omgangsregels

Omgangsregels

Van iedereen die onze natuurspeeltuin bezoekt – medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers – verwachten we dat zij zich aan de omgangsregels houden die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is welkom.
Wij vinden afspraken over hoe wij met elkaar omgaan belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt.
Dit betekent dat wij in onze speeltuin geen enkele vorm van ongelijkwaardige behandeling accepteren. Denk daarbij aan pesten, roddelen, machtsmisbruik, discriminatie of (seksueel) intimiderend gedrag of opmerkingen.
Natuurlijk kunnen we niet alle zaken die kwetsend voor iemand kunnen zijn in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Maar de regels maken heel duidelijk hoe we met elkaar om willen gaan binnen speeltuin Zeewijk Natuurlijk! en wat voor soort gedrag we niet willen.
Iedereen is anders, maar iedereen telt mee! Ook als iemand zich anders gedraagt of er anders uitziet, behandel je hem met respect.

 1. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. Als iemand iets niet wil, dan mag dat. Ik doe het dan niet tóch.
 2. Ik val de ander niet lastig.
 3. Ik berokken de ander geen schade, bijvoorbeeld door spullen kapot of kwijt te maken.
 4. In onze club ben ik misschien belangrijk, maar daardoor heb ik niet meer rechten dan anderen. Ik dwing iemand anders niet mijn zin te doen alleen omdat ik dat kan.
 5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 6. Ik negeer de ander niet. Als iemand me iets wil vragen of met me wil praten, dan kan dat. Ik draai me dan niet om en loop niet zomaar weg.
 7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 8. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 9. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak een ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 10. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. Verliefd zijn en zelfs seksuele gevoelens en handelingen horen erbij, maar alleen als de ander daar ook behoefte aan heeft.
 11. Ik stel geen opdringerige vragen en maak geen nare of pijnlijke opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 12. Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan.
Zo nodig meld ik dat laatste bij bestuur@speeltuinzeewijknatuurlijk.nl of aan de vertrouwenspersoon van de natuurspeeltuin.
Omgangsregels speeltuin zeewijk natuurlijk