Home » Realisatie 2024

Realisatie 2024

Ja!

In 2024 zal de natuurspeeltuin toegankelijker zijn om met en zonder beperking samen te spelen!

Achter de schermen is onze Penningmeester bezig geweest met het project Samen Spelen en Inclusieve Speeltuin. En wij hebben eind april akkoord gekregen namens het Samenspeelfonds! op het project wat is ingediend. 

Wij krijgen een bijdrage van het SamenSpeelFonds! en van de Gemeente Velsen en zullen ook zelf aan het project bijdragen. En wij willen ook onze bezoekers bedanken die dit mogelijk maken door naar onze natuurspeeltuin te komen.

Wat is het Samenspeelfonds?

Een samenleving waarin elk kind vriendjes heeft en geen kind alleen hoeft te spelen – dat is het ideaal van het SamenSpeelFonds. De meeste kinderen leren leven met hun beperking. Hun grootste handicap is dat ze niet mee kunnen doen en zich daardoor eenzaam voelen.
Het SamenSpeelFonds, een initiatief van Jantje Beton en Stichting Het Gehandicapte Kind, helpt onder andere speeltuinen en kinderboerderijen toegankelijker te maken. Zodat kinderen met en zonder beperking met elkaar kunnen buitenspelen. Met als doel: in √©lke gemeente in Nederland tenminste 1 inclusieve SamenSpeelPlek!

Gemeente Velsen

De gemeente Velsen vindt het belangrijk dat alle speelplekken beweegvriendelijk en inclusief zijn. Wij gaan daar dan ook de komende jaren aan werken. Bij toekomstige renovaties van de speelplekken zorgen we ervoor dat ze groener, duurzamer en beter toegankelijk worden, ook voor kinderen met een handicap. Hierbij is voor de 3 zelfstandige speeltuinen een budget beschikbaar gesteld om dit te realiseren.

De elementen van het project

Hier kun je het volledige projectplan inzien: Project samen spelen 2023

#samenspeelfonds #samenspeelnetwerk #gemeentevelsen #inclusiefspelen #onbeperktspelen #samensterk #buitenspelenisgezond