Home » Samen spelen | inclusief spelen

Samen spelen | inclusief spelen

Ja!

In 2024 is de natuurspeeltuin toegankelijker om met en zonder beperking samen te spelen!

Achter de schermen is onze Penningmeester in 2023 bezig geweest met het project Samen Spelen en Inclusieve Speeltuin.

Wij hebben een bijdrage gekregen van het SamenSpeelFonds! en van de Gemeente Velsen en ook zelf aan het project bijgedragen. En wij willen ook onze bezoekers bedanken die dit mogelijk maken door naar onze natuurspeeltuin te komen.

Wat is het Samenspeelfonds?

Een samenleving waarin elk kind vriendjes heeft en geen kind alleen hoeft te spelen – dat is het ideaal van het SamenSpeelFonds. De meeste kinderen leren leven met hun beperking. Hun grootste handicap is dat ze niet mee kunnen doen en zich daardoor eenzaam voelen.
Het SamenSpeelFonds, een initiatief van Jantje Beton en Stichting Het Gehandicapte Kind, helpt onder andere speeltuinen en kinderboerderijen toegankelijker te maken. Zodat kinderen met en zonder beperking met elkaar kunnen buitenspelen. Met als doel: in élke gemeente in Nederland tenminste 1 inclusieve SamenSpeelPlek!

Gemeente Velsen

De gemeente Velsen vindt het belangrijk dat alle speelplekken beweegvriendelijk en inclusief zijn. Wij gaan daar dan ook de komende jaren aan werken. Bij toekomstige renovaties van de speelplekken zorgen we ervoor dat ze groener, duurzamer en beter toegankelijk worden, ook voor kinderen met een handicap. Hierbij is voor de 3 zelfstandige speeltuinen een budget beschikbaar gesteld om dit te realiseren.

De elementen van het project

Hier kun je het volledige projectplan inzien: Project samen spelen 2023

Crea-Doemiddag ook kinderen met een beperking komen gezellig bakken en knutselen.

Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! is nu extra toegankelijk voor kinderen met een (lichamelijke) beperking. De speeltoestellen met vogelnest en hangmat waren er al en de kleischelppaden zijn half verhard. Wij willen juist dat kinderen met een beperking deel kunnen nemen aan het spel. Ook (groot) ouders die gebruik maken van een rollator of rolstoel kunnen dan met de kinderen meekomen. Uiteraard is de speeltuin ook begaanbaar voor kinderwagens.

Eind 2023 hebben wij extra aandacht geschonken aan samenspel en toegankelijkheid. Mocht u tegen een speelelement aanlopen dat door een kleine aanpassing toegankelijk gemaakt kan worden dan horen wij dit graag. Ook nieuwe ideeën voor speelelementen ontvangen wij graag.

#samenspeelfonds #samenspeelnetwerk #gemeentevelsen #inclusiefspelen #onbeperktspelen #samensterk #buitenspelenisgezond